Frequentie

Plaatsing op vrijdag

Dagbladlezers

379.000 per uitgave

Adverteren in de nieuwe rubriek Beleggen

Binnenkort zal iedere vrijdag in het NRC Handelsblad en NRC "in de ochtend" de rubriek Beleggen verschijnen. In deze rubriek gaat NRC-redactie in op beleggingsmogelijkheden.

Juist in deze tijden waarin spaargeld weinig opbrengt staan lezers open voor informatie. Lezers gebruiken hun eigen krant primair voor het vergaren van hoogwaardige en onafhankelijke informatie. Het Economie-katern is dan ook een dagelijks update over inzichten in “werk & geld” en wat dat kan betekenen voor onze lezers. Ook de beursweek in één oogopslag is een vast gewaardeerd onderdeel. Laat onze lezer kennismaken met uw beleggingsmogelijkheden.

Wilt u meer informatie over adverteren in NRC beleggen en onze tarieven? U kunt onze Mediakit hieronder downloaden.


Mediakit – Tarieflijst

NRC beleggen

Wilt u meer informatie over adverteren in NRC beleggen?

Johan van Dijk

E. jvandijk@zadkinemedia.nl

T. 010 436 91 24

Heeft u vragen of wilt u adverteren?

010 436 91 24

Neem contact op via de mail.

info@zadkinemedia.nl

Adres

Plein Eendragt 11b, 3111 AR Schiedam

© Copyright 2021 Zadkine Media